Kokko, Sirpa, Anna Kouhia, och Kaiju Kangas. ”Finnish Craft Education in Turbulence”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27, no. 1 (februari 19, 2020): 1-19. åtkomstdatum november 26, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3562.