Ahlskog-Björkman, Eva, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, och Kari Carlsen. ”Nordiska slöjdpedagogers Syn På hållbar Utveckling Som innehåll I slöjdundervisningen”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27, no. 2 (juni 16, 2020): 64-80. åtkomstdatum augusti 7, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771.