Johansson, Marléne. ”Förord”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap 27, no. 2 (juni 16, 2020): i-ii. åtkomstdatum augusti 7, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3924.