1.
Andersson J, Brøns-Pedersen L, Illum B. Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. TechneA [Internet]. 22 juni 2016 [citerad 28 september 2020];23(2). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1274