1.
Frohagen J. Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. TechneA [Internet]. 23 juni 2016 [citerad 26 november 2020];23(2). Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374