1.
Maapalo P, Hartvik J. Mulighetsrom for trearbeid. TechneA [Internet]. 13 juni 2019 [citerad 07 december 2019];26(1):1-26. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837