1.
Johansson M. Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018. TechneA [Internet]. 02 november 2018 [citerad 14 juli 2020];25(3):1-. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023