1.
Hartvik J, Porko-Hudd M. Slöjdforskning i fokus. TechneA [Internet]. 02 november 2018 [citerad 31 oktober 2020];25(3):94-108. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3030