1.
Myrskog S, Högväg J. Manuellt eller digitalt. TechneA [Internet]. 19 februari 2020 [citerad 26 november 2020];27(1):70-7. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3427