1.
Ahlskog-Björkman E, Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, Kari Carlsen. Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. TechneA [Internet]. 16 juni 2020 [citerad 07 augusti 2020];27(2):64-0. Tillgänglig vid: https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771