Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Fältarbete i slöjdpraktiker Abstract   PDF
Marcus Samuelsson
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd Abstract   PDF
Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch
 
Vol 20, No 2 (2013) A Comparative Study of Craft and Technology Education Curriculums and Students’ Attitudes towards Craft and Technology in Finnish and Estonian Schools Abstract   PDF
Ossi Autio, Mart Soobik
 
Vol 22, No 1 (2015) A discussion of the necessity of craft education in the 21st century Abstract   PDF
Eva Veeber, Erja Syrjäläinen, Ene Lind
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet A survey on students design decisions in Design and Craft education in Icelandic schools Abstract   PDF
Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson
 
Vol 24, No 2 (2017) Allt kan transformeras till ett användbart läromedel Abstract   PDF
Annelie Holmberg, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Arts and Crafts Design in Time, Space and Place. Methods for Learning and Constructing Arts and Crafts Design, Developing the Pedagogy Abstract   PDF
Eeva-Maija Lappalainen
 
Vol 23, No 2 (2016) Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. Abstract   PDF
Jenny Frohagen
 
Vol 24, No 1 (2017) Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande Abstract   PDF
Marléne Johansson, Viveca Lindberg
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Bayesian inference – a way to combine statistical data and semantic analysis meaningfully Abstract   PDF
Eila Lindfors
 
Vol 19, No 1 (2012) Categorizing the meanings of craft: A multi-perspectival framework for eight interrelated meaning categories Abstract   PDF
Anna Kouhia
 
Vol 22, No 1 (2015) Children Designing a Soft Toy. An LCE model as an application of the experiential learning during the holistic craft process Abstract   PDF
Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila
 
Vol 20, No 3 (2013) Constructing knowledge through perceptual processes in making craft-art Abstract   PDF
Milla Ojala
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord Abstract   PDF
Marléne Johansson
 
Vol 21, No 2 (2014) Debunking teacher’s resistant to teaching children to draw —a companion to citizenship for the future Abstract   PDF
Liv Merete Nielsen
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Defining Craft Quality Theory Framework in Sloyd Education Abstract   PDF
Mika Metsärinne, Manne Kallio
 
Vol 18, No 1 (2011): Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet Den gode historie i ”Lokale valg” – et udviklingsprojekt i Grønland Abstract   PDF
Finn Eldor, Inge-Lise Lynge
 
Vol 19, No 1 (2012) Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp Abstract   PDF
Liv Merete Nielsen, Ingvild Digranes
 
Vol 20, No 2 (2013) Didaktiskt erfarenhetsutbyte mellan lärare i slöjd i en nätbaserad praxisgemenskap Abstract   PDF
Marcus Sven-Erik Samuelsson
 
Vol 23, No 1 (2016) Diverse orientations in craft education: Student teachers’ conceptions and perceptions Abstract   PDF
Tarja Kröger
 
Vol 19, No 1 (2012) Editorial Abstract   PDF
Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 
Vol 20, No 2 (2013) Editorial Abstract   PDF
Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 
Vol 22, No 1 (2015) Editorial Abstract   PDF
Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 
Vol 21, No 1 (2014) Editorial Abstract   PDF
Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 
Vol 21, No 2 (2014) Editorial Abstract   PDF
Ingvild Digranes, Laila Belinda Fauske, Silje Bergman
 
1 - 25 of 84 Items 1 2 3 4 > >>