Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.


Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år.

Hovedsakelig publiseres empirisk baserte artikler, men også teoretiske artikler og oversiktsartikler ønskes velkommen. Innsendte artikler blir vurdert av to anonyme referees/fagfeller innen publisering. Tidsskriftet publiserer også kortere artikler, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.

Tidsskriftet henvender seg både til forskere og til andre med interesse for ungdomsforskning. Dette innebærer at språkføringen må være slik at også grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.


Vol 16, Nr 1 (2016)

Innholdsfortegnelse

Fra redaktøren

Kjære TFU lesere
 
PDF

Artikler

Johan Fredrik Rye
PDF
3–39
Anders Bakken
PDF
40–62

Nye tall om ungdom

Young Polish migrants in Norway: Education, work and settlement choice
Lihong Huang, Ewa Krzaklewska, Paula Pustulka
PDF
63–78

Bokmeldinger

Carolina Øverlien: Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger og hjelper
Ingrid Smette
PDF
79–82

Bidragsytere

Bidragsytere i dette nummeret
 
PDF

Hele nummeret

Hele nummeret
 
PDF