Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.


Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år.

Hovedsakelig publiseres empirisk baserte artikler, men også teoretiske artikler og oversiktsartikler ønskes velkommen. Innsendte artikler blir vurdert av to anonyme referees/fagfeller innen publisering. Tidsskriftet publiserer også kortere artikler, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.

Tidsskriftet henvender seg både til forskere og til andre med interesse for ungdomsforskning. Dette innebærer at språkføringen må være slik at også grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.


Vol 17, Nr 2 (2017)

Innholdsfortegnelse

Fra redaktøren

Fra redaktøren
 
PDF

Artikler

Kjetil Frøyland
PDF
Niels Ulrik Sørensen, Mette Pless, Noemi Katznelson, Mette Lykke Nielsen
PDF
Ann-Torill Tørrisplass
PDF

Bidragsytere

Bidragsytere
 
PDF

Hele nummeret

Hele nummeret
 
PDF