Ansvarlig redaktør

Seniorforsker Viggo Vestel

Redaksjon

Førsteamanuensis Kenneth Silseth

Professor Gry Paulgaard

Førsteamanuensis Kristinn Hegna

Redaksjonssekretær

Marlene Persson