Ansvarlig redaktør

Seniorforsker Viggo Vestel (Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet) 

Redaksjon

Førsteamanuensis Kenneth Silseth (Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo)

Professor Gry Paulgaard (Institutt for lærerutdanning og pedagoikkk, Universitetet i Tromsø)

Førsteamanuensis Kristinn Hegna (Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo)

Forsker 2 Elin Borg (Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet)

Redaksjonssekretær

Stipendiat Marlene Persson (Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet)