Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv ,Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole. Beskrivelse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen

  • Gunn Elisabeth Birkelund
  • Arne Mastekaasa
  • Alfred Oftedal Telhaug
Hvordan referere
Birkelund, G. E., Mastekaasa, A., & Telhaug, A. O. (1). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv ,Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole. Beskrivelse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2). Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1044
Seksjon
Bokmeldinger