Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat … Ungdoms tanker om pleie- og omsorgsyrker

  • Helge Svare
Hvordan referere
Svare, H. (1). Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat … Ungdoms tanker om pleie- og omsorgsyrker. Tidsskrift for ungdomsforskning, 8(2). Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1083
Seksjon
Artikler