Deltakelse i ungdomsorganisasjoner og bruk av rusmidler

  • Willy Pedersen
Hvordan referere
Pedersen, W. (1). Deltakelse i ungdomsorganisasjoner og bruk av rusmidler. Tidsskrift for ungdomsforskning, 8(1). Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1088
Seksjon
Artikler