Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner

Anne Iversen, Rymoen Kristin

Sammendrag

Artikkelen analyserer unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner preget av grov voldsutøvelse. I artikkelen analyseres et kvalitativt materiale som består av elek-troniske innlegg skrevet av unge jenter på ulike spørre- og rådgivingsspalter på inter-nett. Det gjøres bruk av et diskursanalytisk rammeverk for å forstå hvordan jentene konstruerer mening ut fra sine erfaringer.

Analysene viser at jentene gir sine erfaringer mening ved å nyansere hvordan volds-erfaringene kan forstås. Nyansene omhandler særlig tre aspekter; definisjoner av vold, grenser for vold og ikke minst ansvar for vold. Nyansene av vold forstås som uttrykk for alternative subjektposisjoner som gir rom for andre måter å forstå og håndtere den volden jentene blir påført av sine kjærester.

Emneord (Nøkkelord)

kjønn, familie, vold

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2016 Anne Iversen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.