Bokmelding

  • Kjell Bjarne Dahl Oppfølgingstjenesten i Kristiansund
Publisert
2016-12-22
Hvordan referere
Dahl, K. B. (2016). Bokmelding. Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(2). Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1895
Seksjon
Bokmeldinger