Livet på Instagram. Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap

Hilde Vere Hilmarsen, Hans Christian Arnseth

Sammendrag

I denne artikkelen ser vi nærmere på ungdommers bruk og forståelse av bildedeling på Internett. Vi analyserer data fra semistrukturerte intervjuer og beskriver hvordan tre jenter og tre gutter fra Norge håndterer problemstillinger knyttet til hvem de er og hvordan de fremstår når de deler bilder i sosiale medier. I artikkelen belyser vi også hvordan ungdom gjennom sin bildedelingspraksis framviser og utvikler en kompleks kommunikativ kompetanse, både i fremstillingen av eget uttrykk og i lesingen av andres bilder og kommentarer.

Emneord (Nøkkelord)

ungdom; internett; digital kompetanse

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Hilde Vere Hilmarsen, Hans Christian Arnseth

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.