Picture Perfect. Præstationsorienteringer blandt unge i forskellige ungdomslivskontekster

Niels Ulrik Sørensen, Mette Pless, Noemi Katznelson, Mette Lykke Nielsen

Sammendrag


Ungdomsforskningen har aktuelt fokus på samfundsmæssige forandringstræk, der peger
mod et ungdomsliv, præget af præstation. Med afsæt i tre forskningsprojekter
gennemført i regi af Center for Ungdomsforskning (Nielsen, Murning & Katznelson 2017,
Hutters, Nielsen & Görlich 2013, Sørensen, Grubb, Madsen & Nielsen 2011) undersøger
vi, gennem empiriske nedslag, på hvilke måder orienteringen mod præstation kan
genfindes som tendens på tværs af ungdomslivskontekster, og hvordan den manifesteres
i unges tilblivelsesprocesser. Artiklen peger på, at præstation for nogle unge udgør en
væsentlig diskursiv ressource, mens det for andre kobles til udenforskab. Trods forskelle
er et fællesstræk, at de unges selvfremstillinger er forbundet til fornemmelser af aldrig
at komme i mål. Self-as-portfolio er en figur, de unge må positionere sig i forhold til.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Niels Ulrik sørensen, Mette Pless, Noemi Katznelson, Mette Lykke Nielsen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.