Sophie Elise-feminisme – En empirisk studie av unge kvinners forhold til feminisme og «stjernefeministisk» performativitet

Ann-Torill Tørrisplass

Sammendrag

Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av hvordan feminisme oppfattes blant
norske unge kvinner i dag. Det analytiske rammeverket er inspirert av Judith Butlers
forståelse av performativitet. Artikkelen adresserer den komplekse, motsetningsfylte
og ambivalente forståelsen av dagens feminisme i lys av bloggeren Sophie Elise og
«stjernefeministenes» samtidig feministiske og anti-feministiske performative handlinger
og hvordan disse fortolkes av de unge informantene. Artikkelen argumenterer
for at informantenes fortolkning av Sophie Elise og «stjernefeministenes» handlinger
kan forstås som måter å produsere, regulere og destabilisere forståelser av feminisme.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Ann-Torill Tørrisplass

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.