Sårbarhedens komedie

Et socio-eksistentielt blik på netdrama-serien SKAM

  • Steen Beck, lektor, mag. art Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet, Danmark

Sammendrag

Den norske netdrama-serie SKAM har fejret store triumfer i hjemlandet Norge og de øvrige skandinaviske lande. Med udgangspunkt i en socio-eksistentiel tilgang, som forener sociologiens interesse for samfundsmæssige vilkår og processer med en eksistentialistisk tilgang til unges dannelses-processer, vises det i artiklen, at serien på nuanceret vis behandler spørgs-målet om social integration og personlig afklaring i relationen mellem individ og gruppe. Via en fiktionsanalytisk genreanalyse påvises det yder-ligere, at SKAM fortæller historien om ungdomslivets genvordigheder på en optimistisk måde, som har tydelige rødder i den europæiske dannelses-roman.

Publisert
2019-01-28
Hvordan referere
Beck, S. (2019). Sårbarhedens komedie. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 107-138. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3153