Å ha mammas stemme med på fest

En studie av hvordan ungdom beskriver påvirkning rundt eget alkoholbruk

  • Trude Aalmen, sosiolog KoRus-Nord, Kompetansesenteret Rus, Nord -Norge, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Øystein Henriksen, dosent i sosialt arbeid Nord Universitet

Sammendrag

Basert på gruppeintervjuer i videregående skole drøfter artikkelen hvordan
dagens unge beskriver hva som påvirker deres alkoholbruk.
Analysene viser ulike mønster i de unges beskrivelser av påvirkning,
gjennom relasjonen til foreldrene og til vennene. De unges tillit og nærhet til
foreldrene øker bevisstheten om eget alkoholbruk, og mange tar med seg
«voksenstemmen» inn i drikkesituasjonene. Ungdommene hevder de tar selvstendige
valg omkring alkohol og at de påvirkes mindre av vennene, som
likevel er viktige for å bli inkludert på fest.
I samsvar med nyere forskning argumenterer artikkelen for funn som
viser at foreldrene har stor betydning for ungdoms alkoholbruk.

Publisert
2019-01-30
Hvordan referere
Aalmen, T., & Henriksen, Øystein. (2019). Å ha mammas stemme med på fest. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 2-22. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3172