[1]
Grøgaard, J.B. og Arnesen, C. Åse 2016. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?. Tidsskrift for ungdomsforskning. 16, 2 (des. 2016).