(1)
Iversen, A.; Kristin, R. Nyanser Av Vold? Unge Jenters Erfaringer I Voldelige Kjæresterelasjoner. TFU 2016, 16.