(1)
Grøgaard, J. B.; Arnesen, C. Åse. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?. TFU 2016, 16.