(1)
Bakken, A.; Sletten, M. A.; Eriksen, I. M. Generasjon prestasjon?. TFU 2019, 18, 45-75.