(1)
Pettersen, O. M.; Sletten, M. A. Å Ha Lite Der De Fleste Har Mye. TFU 2019, 18, 139-170.