(1)
Pettersen, O.; Sletten, M. Å Ha Lite Der De Fleste Har Mye. TFU 2019, 18, 139-170.