(1)
Aalmen, T.; Henriksen, Øystein. Å Ha Mammas Stemme Med På Fest. TFU 2019, 18, 2-22.