(1)
Aalmen, T.; Henriksen, Øystein. Å ha mammas stemme med på fest. TFU 2019, 18, 2-22.