Grøgaard, J. B., & Arnesen, C. Åse. (2016). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(2). Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1893