IVERSEN, A.; KRISTIN, R. Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning, v. 16, n. 2, 22 des. 2016.