Grøgaard, J. B. og Arnesen, C. Åse (2016) «Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?», Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1893 (åpnet: 14august2020).