Bakken, A., Sletten, M. A. og Eriksen, I. M. (2019) «Generasjon prestasjon?», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 45-75. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151 (åpnet: 7august2020).