Pettersen, O. og Sletten, M. (2019) Å ha lite der de fleste har mye, Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 139-170. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3168 (åpnet: 25juni2019).