Pettersen, O. M. og Sletten, M. A. (2019) «Å ha lite der de fleste har mye», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 139-170. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3168 (åpnet: 14august2020).