[1]
J. B. Grøgaard og C. Åse Arnesen, «Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?», TFU, bd. 16, nr. 2, des. 2016.