[1]
O. Pettersen og M. Sletten, Å ha lite der de fleste har mye, TFU, bd. 18, nr. 2, s. 139-170, jan. 2019.