[1]
T. Aalmen og Øystein Henriksen, «Å ha mammas stemme med på fest», TFU, bd. 18, nr. 2, s. 2-22, jan. 2019.