1.
Iversen A, Kristin R. Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. TFU [Internett]. 22des.2016 [sitert 27jun.2019];16(2). Available from: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1891