1.
Iversen A, Kristin R. Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. TFU [Internett]. 22. desember 2016 [sitert 14. juli 2020];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1891