1.
Grøgaard JB, Arnesen C Åse. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning?. TFU [Internett]. 22. desember 2016 [sitert 14. august 2020];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1893