1.
Vestel V. Fra redaktøren. TFU [Internett]. 20. desember 2017 [sitert 19. januar 2020];17(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2566