1.
Bakken A, Sletten MA, Eriksen IM. Generasjon prestasjon?. TFU [Internett]. 28. januar 2019 [sitert 30. september 2020];18(2):45-. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151