1.
Tjønndal A. Jenter på brett. TFU [Internett]. 28. januar 2019 [sitert 30. september 2020];18(2):76-106. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3152