1.
Pettersen OM, Sletten MA. Å ha lite der de fleste har mye. TFU [Internett]. 30. januar 2019 [sitert 20. november 2019];18(2):139-70. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3168