1.
Aalmen T, Henriksen Øystein. Å ha mammas stemme med på fest. TFU [Internett]. 30. januar 2019 [sitert 14. august 2020];18(2):2-22. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3172