1.
Steig MH, Nodeland SM, Abildsnes E. "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre". TFU [Internett]. 30. januar 2019 [sitert 28. november 2020];18(2):23-4. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173