Scandinavian Journal of Vocations in Development (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling)

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.


SJVD vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet til yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

SJVD ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom skole og arbeidsliv på alle nivåer i opplæringen, samt mellom arbeids- og næringslivet og andre deler av lokalsamfunnet.

Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er å utvikle et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, som bidrar til faglig samarbeid for å gjøre opplæring i yrkesfagfagene mer konkret og virkelighetsnær. Det helhetlige konseptet består i tillegg til tidsskriftet, også av populærvitenskapelig arena, blogg, med linker til det vitenskapelige tidsskriftet.

Bloggen kan leses på URL: https://blogg.hioa.no/yrker/


Vol 2 (2017)

Innholdsfortegnelse

Vitenskapelige artikler

Marit Lindset, Britt Karin Støen Utvær
PDF
Bjørn Wilhelm Bjelke
PDF
Ann Lisa Sylte, David Jahanlu
PDF
Anne Karin Larsen
PDF
Kari Henriette Hansen
PDF
Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen
PDF
Åse Strand, Klara Rokkones, Hanne Karlsen
PDF
Nils Breilid, Eva Dyrnes
PDF
Halvor Spetalen
PDF