Scandinavian Journal of Vocations in Development (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling)

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.


SJVD vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet til yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

SJVD ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom skole og arbeidsliv på alle nivåer i opplæringen, samt mellom arbeids- og næringslivet og andre deler av lokalsamfunnet.

Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er å utvikle et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, som bidrar til faglig samarbeid for å gjøre opplæring i yrkesfagfagene mer konkret og virkelighetsnær. Det helhetlige konseptet består i tillegg til tidsskriftet, også av populærvitenskapelig arena, blogg, med linker til det vitenskapelige tidsskriftet.

Bloggen kan leses på URL: https://blogg.hioa.no/yrker/


Vol 1 (2016)

Innholdsfortegnelse

Vitenskapelige artikler

Elisabeth Syverstad, Solfrid Nymark
PDF
Torhild Skotheim, Baard Johannessen, Anne-Grete Kaldahl
PDF
Klara Rokkones, Ellen Saur
PDF
Heidi Lyshol
Anne Karin Larsen
PDF
Marit Engum Hansen, Else Snoen
PDF