Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.


SJVD vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet til yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

SJVD ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom skole og arbeidsliv på alle nivåer i opplæringen, samt mellom arbeids- og næringslivet og andre deler av lokalsamfunnet.

Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er å utvikle et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, som bidrar til faglig samarbeid for å gjøre opplæring i yrkesfagfagene mer konkret og virkelighetsnær. Det helhetlige konseptet består i tillegg til tidsskriftet, også av populærvitenskapelig arena, blogg, med linker til det vitenskapelige tidsskriftet.

Bloggen kan leses på URL: https://blogg.hioa.no/yrker/


Vol 3 (2018)

Innholdsfortegnelse

Vitenskapelige artikler

Bjørn Eben
PDF
Ragnvald Storvoll
PDF
Baard Johannessen, Anne-Grete Kaldahl, Torhild Skotheim
PDF
Ann Lisa Sylte
PDF