Scandinavian Journal of Vocations in Development (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling)

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift  for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.


SJVD vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet til yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

SJVD ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom skole og arbeidsliv på alle nivåer i opplæringen, samt mellom arbeids- og næringslivet og andre deler av lokalsamfunnet.

Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er å utvikle et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, som bidrar til faglig samarbeid for å gjøre opplæring i yrkesfagfagene mer konkret og virkelighetsnær. Det helhetlige konseptet består i tillegg til tidsskriftet, også av populærvitenskapelig arena, blogg, med linker til det vitenskapelige tidsskriftet.

Bloggen kan leses på URL: https://blogg.hioa.no/yrker/

Oppslagstavle

 

Call for Papers

 

Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD) anmoder alle om å sende inn manuskripter som oppfyller generelle kriterier for vitenskapelig relevans og kvalitet. Tidsskriftet mottar gjerne originale artikler, oversiktsartikler (review articles) og casestudier som gir ny innsikt i temaer relatert til yrkes- og profesjonsutdanning og læring som ikke er publisert eller ikke vurderes for publikasjon andre steder.

Vi vil gjerne invitere deg til å sende inn bidragene dine til SJVD@hioa.no for publikasjon. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du sende en henvendelse til ursula.smaaland.goth@hioa.no.

 
Innlevert: 2016-11-16 Mer ...
 
Flere oppslag ...

Vol 1 (2016)

Innholdsfortegnelse

Vitenskapelige artikler

Elisabeth Syverstad, Solfrid Nymark
PDF
Torhild Skotheim, Baard Johannessen, Anne-Grete Kaldahl
PDF
Klara Rokkones, Ellen Saur
PDF
Heidi Lyshol
Anne Karin Larsen
PDF
Marit Engum Hansen, Else Snoen
PDF