SJVD vil fremme publisering av vitenskapelig arbeid knyttet til yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

SJVD ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom skole og arbeidsliv på alle nivåer i opplæringen, samt mellom arbeids- og næringslivet og andre deler av lokalsamfunnet.

Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er å utvikle et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, som bidrar til faglig samarbeid for å gjøre opplæring i yrkesfagfagene mer konkret og virkelighetsnær. Det helhetlige konseptet består i tillegg til tidsskriftet, også av populærvitenskapelig arena, blogg, med linker til det vitenskapelige tidsskriftet.

Bloggen kan leses på URL: https://blogg.hioa.no/yrker/