Hovedredaktør

Førsteamanuensis Ellen Beate Hellne-Halvorsen, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Norge

Professor Grete Haaland, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Vitenskapelig redaksjon

Professor Olav Eikeland, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Ursula-Georgine Småland Goth, Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. VID vitenskapelige høgskole Fakultet for helsefag, Norge

Professor Ewa Gunnarsson, Luleå Teknologiske Universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Avdelning: Produkt- och produktionsutveckling

Professor Grete Haaland, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Birger Steen Nielsen, Roskilde Universitet. Institut for Mennesker og Teknologi. Seksjon: Arbejdsliv

Associate Professor Eva Schwencke, Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder. Institutt for pedagogikk