Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter

  • Halvor Spetalen Høgskolen i Oslo og Akershus
Emneord (Nøkkelord): Yrkesopplæring, teori, praksis, læreplan, restaurant- og matfag

Sammendrag

Andelen praksis og teori i yrkesopplæringen er et tema som stadig diskuteres i media og ulike fagfora. Sentralt i denne diskusjonen står to påstander: (1) At andelen fellesfag er blitt for stor i forhold til tidligere, og (2) at yrkesopplæringen er blitt mer teoriorientert etter innføringen av Kunnskapsløftet.

Formålet med denne artikkelen er å problematisere disse to påstandene gjennom et systematisk litteratursøk og dokumentanalyse av læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag for perioden 1976-2006.

Selv om hovedvekten er lagt på fag- og timefordeling i læreplanene innenfor restaurant- og matfag, kan innholdet i artikkelen generaliseres ut over dette da læreplanene i ulike perioder hadde samme organisering og oppbygging.

Resultatet av analysen viser at andelen felles allmenne fag i læreplanene har styrket seg på bekostning av de yrkesfaglige programfagene i perioden fra 1976 til 2006, men om dette har ført til at den skolebaserte yrkesopplæringen er blitt mer klasseroms- og teoriorientert, må likevel problematiseres og nyanseres. Læreplananalysen gir lite hold for denne påstanden.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografi

Halvor Spetalen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning
Publisert
2017-09-14
Hvordan referere
Spetalen, H. (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2264
Seksjon
Vitenskapelige artikler