Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1

  • Daniel Bødtker-Lund Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Kari Henriette Hansen Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Grete Haaland Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Inger Vagle Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Emneord (Nøkkelord): Organisering av opplæringen, yrkesrelevans, læringsmiljø, medvirkning og demokrati.

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring.  Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram for elever med ulike yrkesvalg?

Bakgrunnen for studien artikkelen bygger på er at en strukturendring er på trappene i norsk yrkesopplæring. Kunnskapsdepartementet har brukt en rekke eksperter i forarbeidet, uten at elever og yrkesfaglærere har vært involvert i nevneverdig grad. Vi ønsker å bringe fram elevers og læreres stemmer.

Teoriforankringen er knyttet til forhold som har betydning for elevers motivasjon, mestring og læring, samt nasjonale føringer, mål og hensikt med yrkesopplæringen. Metodene i forskningsarbeidet er elektronisk spørreundersøkelse blant elever i Vg1 og Vg2, samt lærlinger i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og semistrukturerte intervjuer med yrkesfaglærere.

Et hovedfunn er at opplæringen i Vg1 ikke samsvarer med elevenes ulike læringsbehov, og heller ikke med de nasjonale føringene for yrkesopplæringen. Vg1 bør gjennomgå store endringer, basert på elevenes og lærernes erfaringer, for å sikre yrkesrelevant opplæring for elever med ulike utdanningsplaner og yrkesinteresser.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Daniel Bødtker-Lund, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Institutt for Yrkesfaglærerutdanning
Kari Henriette Hansen, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Institutt for lærerutdanning
Grete Haaland, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Institutt for Yrkesfaglærerutdanning
Inger Vagle, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Institutt for Yrkesfaglærerutdanning
Publisert
2017-12-22
Hvordan referere
Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G., & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2577
Seksjon
Vitenskapelige artikler