Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis

  • Baard Johannessen OsloMet – Storbyuniversitet
  • Anne-Grete Kaldahl OsloMet – Storbyuniversitet
  • Torhild Skotheim OsloMet – Storbyuniversitet
Emneord (Nøkkelord): Partnerskapsskole, praksis, kombinere teori og praksis, refleksjonsseminar, lærerstudenter

Sammendrag

Målet med dette studiet er å finne en modell for praksis for grunnskolelærerstudenter som i større grad tetter gapet mellom teori og praksis.

Refleksjonsseminar og tur –retur praksis ble prøvd ut, for å utdanne studenter som er bedre skikket til å møte framtidens yrkesliv. Studentene fikk praksis på to praksisskoler i stedet for fire. Semistrukturerte intervjuer med en triangulering av data fra studenter, praksislærere, rektorer og høgskoleansatte ble gjennomført. Dataen ble analysert ved induktiv innholdsanalyse.

Resultatene fremhever fire kategorier som fremmer studentenes pedagogiske innsikt: En bedre tilknytning mellom teori og praksis, refleksjonsseminar, økt pedagogisk innsikt igjennom å forstå sin egen rolle, og mer tid til pedagogisk arbeid i klasserommet. Refleksjonsseminarene gjorde studentene mer selvstendige og autonome i sine refleksjoner og yrkesutførelse, samt at jevnbyrdigheten med lærerne og rektor på praksisskolene økte.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Baard Johannessen, OsloMet – Storbyuniversitet
Høgskolelektor, Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
Anne-Grete Kaldahl, OsloMet – Storbyuniversitet
Høgskolelektor, Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
Torhild Skotheim, OsloMet – Storbyuniversitet
Høgskolelektor, Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning
Publisert
2018-02-04
Hvordan referere
Johannessen, B., Kaldahl, A.-G., & Skotheim, T. (2018). Refleksjonsøkter og trekantsamarbeid i «tur-retur»- praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 3. https://doi.org/10.7577/sjvd.2618
Seksjon
Vitenskapelige artikler